top of page

For bedrifter 2023

Ved å bli en del av Energidagene som bedrift vil dere ha mulighet til å profilere dere, samt være med på givende arrangementer og møte et hundretalls høyst motiverte og ambisiøse studenter. Under ligger informasjon hva som inngår i de tre ulike pakkene og hva de forskjellige arrangementene innebærer. 

Kontakt oss direkte på energidagene@emilweb.no for informasjon om priser. 

Informasjon om pakker

GULL

 • Større stand med god plassering, begge dagene.

 • Omtale og takeover på Energidagenes sosiale medier.

 • Størst logo på program og nettside.

 • Speedintervju 1. november.

 • Deltagelse på Energidagenes hovedarrangement, som i år vil være en paneldebatt.

  • Økt promotering rundt arrangement.

 • Sentral del i hovedkonkurransen, skattejakten.

 • Prisen inkluderer opptil 7 personer fra deres bedrift.

SØLV

 • Standplass en dag.

 • Omtale på sosiale medier.

  • Egen introduksjon på Instagram Story

 • Større logo på program og nettside.

  • Logo med alle bedrifter på Instagram og LinkedIn.

 • Deltagelse på afterwork 1. november for 2 bedriftrepresentanter inkludert.

 • Mulighet til å gjennomføre speedintervju 1. november.

 • Prisen inkluderer opptil 5 personer fra deres bedrift.

BRONSE

 • Standplass en dag.

 • Logo på program og nettside.

  • Logo med alle bedrifter på Instagram og LinkedIn.

 • Prisen inkluderer opptil 3 personer fra deres bedrift.

Informasjon om arrangementer

Paneldebatt:

I år er hovedforedraget byttet ut med en paneldebatt for gullbedriftene våre den 2. november. Temaet vil være fremtidens energiløsninger og vi skal stille noen generelle spørsmål relatert til årets tema. Videre får bedriftsrepresentantene mulighet til å svare hvordan deres bedrift løser eller forholder seg til ulike problemstillingene. På denne måten vil studentene få mulighet til å lære mer om bedriftene, hva de gjør og hva som er viktig for dem.

Afterwork:

Vi arrangerer "Afterwork" den 1. november med 2 bedriftrepresentanter fra hver av sølvbedriftene våre og studentene som deltar på karrieredagene. Dette arrangementet er tilrettelagt slik at bedriftsrepresentantene og studentene kan mingle. Arrangementet holdes på Lager11 og det blir rebus, drikke- og matservering. Vi ønsker også å levere ut mat- og drikkebonger som deltakerne kan betale med.

Speedintervju:

På onsdag 1. november åpner vi opp for muligheten til at bedriftene kan gjennomføre speedintervju. Dette er en super mulighet å komme bedre i kontakt med fremtidige søkere til både internship og fast stilling.

 

Workshop/ bedriftspresentasjon:

I år ønsker vi å tilby noen bedrifter mulighet til å arrangere workshop eller bedriftspresentasjon i forbindelse med deltagelse på Energidagene. De aktuelle tidspunktene er lunsjtider 1.november, og frokosttider 2.november.

Energikvelden: 

I forbindelse med Energidagene 2023 vil det på torsdag 2. november bli arrangert et kveldsarrangement hvor dere som bedrift har muligheten til å komme enda tettere på studentene. Dere blir satt på bord med studenter med ønskelig hovedretning og klassetrinn. Det blir servert god mat og de ulike bordene konkurrerer mot hverandre i case-oppgaver. Dette arrangementet er begrenset til 17 bedrifter hvor alle kan vise interesse for å delta uavhengig av pakke. Prisen inkluderer 2 bedriftsrepresentanter fra hver bedrift og kommer utenom pakkevalg. 

                     --------------------------------------------------------------------------------------------

Mer informasjon blir lagt til fortløpende etter hvert som energidagene nærmer seg. For alle andre eventuelle spørsmål, vennligst send mail til energidagene@emilweb.no.

bottom of page